8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Toyota 19 စီး Bago တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

4

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
5M
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
New Number
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1000cc
Transmission Icon
Auto
102.0
သိန္း
102
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
latest number
Mileage Icon
163671
Engine Power Icon
1000cc
Transmission Icon
Auto
98.0
သိန္း
98
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2001
State Icon
Bago Division
Licence Icon
BGO 9E/7-----
Mileage Icon
250000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
အမည္ေပါက္နယ္လိုင္​စင္၇မည္။​ On the Way, Arr Date - 07.12.14
Mileage Icon
28000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
176.0
သိန္း
176
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
စတိ(BGO)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1000cc
Transmission Icon
Auto
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2002
State Icon
Bago Division
Licence Icon
3F 4412
Mileage Icon
146000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
အမည္ေပါက္နယ္လိုင္​စင္၇မည္။​ On the Way, Arr Date - 07.12.14
Mileage Icon
28000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
176.0
သိန္း
176
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2012
State Icon
Bago Division
Licence Icon
7L / 84-- Bago,​ လူနာမည္ လိုင္​စင္- ( Car at Yangoon )
Mileage Icon
33000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
131.0
သိန္း
131
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2012
State Icon
Bago Division
Licence Icon
9L
Mileage Icon
25000
Engine Power Icon
1320cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App