8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Toyota 21 စီး Bago တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

8

Year Icon
2003
State Icon
Bago Division
Licence Icon
9L-****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
225သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2002
State Icon
Bago Division
Licence Icon
2I-****(BGO)
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
185သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2012
State Icon
Bago Division
Licence Icon
9L
Mileage Icon
25000
Engine Power Icon
1320cc
Transmission Icon
Auto
195သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2012
State Icon
Bago Division
Licence Icon
3M-****
Mileage Icon
3000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
105သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
1996
State Icon
Bago Division
Licence Icon
6E-****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
193သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
1999
State Icon
Bago Division
Licence Icon
5D/ MDY လိုင္​စင္​
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4700cc
Transmission Icon
Auto
390သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2003
State Icon
Bago Division
Licence Icon
4K-****
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
205သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
2M/8### ygn
Mileage Icon
83000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
235သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2012
State Icon
Bago Division
Licence Icon
7L / 84-- Bago,​ လူနာမည္ လိုင္​စင္- ( Car at Yangoon )
Mileage Icon
33000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
121သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
1998
State Icon
Bago Division
Licence Icon
5D/ MDY
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4700cc
Transmission Icon
Auto
390သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App