61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Tesla 4 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

4

Year Icon
2016
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
81
Engine Power Icon
0cc
Transmission Icon
Auto
2275သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2016
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
1283
Engine Power Icon
0cc
Transmission Icon
Auto
2124သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

5

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
20754
Engine Power Icon
0cc
Transmission Icon
Auto
828သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
37450
Engine Power Icon
0cc
Transmission Icon
Auto
780သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Download Android App