61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Suzuki 372 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

11

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4E/ YGN
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi(sati)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
159.0
သိန္း
159
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2G/2441 (YGN)
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
77.0
သိန္း
77
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9B/****
Mileage Icon
111111
Engine Power Icon
880cc
Transmission Icon
Manual
54.0
သိန္း
54
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/---- (MDY)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
65.0
သိန္း
65
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2J-5089
Mileage Icon
77817
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
255.0
သိန္း
255
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3E
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
113.0
သိန္း
113
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY-3M
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
138.0
သိန္း
138
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App