61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Suzuki 236 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

13

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
21000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
25000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

16

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
48000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
158.0
သိန္း
158
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
5300
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
54000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
22000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆုံးနံပါတ္
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App