61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Subaru 28 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9E
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
147.0
သိန္း
147
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN / 7I-3256
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/2721 (MDY)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
63.0
သိန္း
63
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M-****
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
63.0
သိန္း
63
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M
Mileage Icon
29
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
63.0
သိန္း
63
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/****(MDY)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
59.0
သိန္း
59
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/3489
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
62.0
သိန္း
62
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
75.0
သိန္း
75
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M/MDY
Mileage Icon
290000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
63.0
သိန္း
63
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M-****
Mileage Icon
32400
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
64.5
သိန္း
64
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App