61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Subaru 46 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(BGO)
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
64.0
သိန္း
64
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
64.0
သိန္း
64
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M/****(MDY)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
59.0
သိန္း
59
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3G/****(YGN)
Mileage Icon
82000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
63.0
သိန္း
63
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2D-9000+
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2H-3000+
Mileage Icon
37000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/6524
Mileage Icon
106416
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
62.0
သိန္း
62
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/6279
Mileage Icon
119010
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
70.0
သိန္း
70
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/7730
Mileage Icon
164355
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
60.0
သိန္း
60
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App