61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Peugeot 4 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

5

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ႀကိဳ ပိြဳင္႔ (Arrival Date 23-12-2016)
Mileage Icon
8490
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
294.0
သိန္း
294
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
8000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ိနာမည္ေပါက္ ေနာက္ဆုံးနံပါတ္
Mileage Icon
18000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
322.0
သိန္း
322
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆုံးနံပါတ္ စတိ
Mileage Icon
7000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
333.0
သိန္း
333
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App