61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Nissan 468 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

2

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
52000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
123သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

3

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
75000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
122သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

3

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
79000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
122သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9L/....
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
108သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/....
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
265သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M/7000+
Mileage Icon
154000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
63သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L/5513
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
125သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M/5304
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
135သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

1

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M/****
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
175သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

1

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2M/****
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
175သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App