61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Nissan 647 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

14

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
129.0
သိန္း
129
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3F/( YGN )
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
113.0
သိန္း
113
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3D/( YGN )
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9G/(YGN)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
112.0
သိန္း
112
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
42000
Engine Power Icon
0cc
Transmission Icon
Auto
148.0
သိန္း
148
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati(mdy)လိုက္စင္
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

8

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4F/****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M-2xxx
Mileage Icon
49000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
BGO/ 6M
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App