61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Nissan 473 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

11

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9F/3691 (YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M/3691 (MDY)
Mileage Icon
85000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (BGO)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
59000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
26000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
179.0
သိန္း
179
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2016
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yar Yi ( YGN ) Licence
Mileage Icon
0
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
207.0
သိန္း
207
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

3

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Update
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/****(Bgo)
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
87.0
သိန္း
87
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
0
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App