61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Nissan 723 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi(sati)
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
277.0
သိန္း
277
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

5

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi(sati)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
177.0
သိန္း
177
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi(sati)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
168.0
သိန္း
168
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
51000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9L-974x
Mileage Icon
53000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7I-4***
Mileage Icon
105000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
124.0
သိန္း
124
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
temp
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
295.0
သိန္း
295
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

5

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M-5237
Mileage Icon
11000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
75.0
သိန္း
75
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 1F-6522
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App