155451b569a67f4f9dad8b930f8403f85919eee8

UD Truck

Nissan UD Truck 43 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 2M-3067
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
780.0
သိန္း
780
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
430000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
400000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
400000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
450000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
1000.0
သိန္း
1000
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
400000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
820.0
သိန္း
820
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
400000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
1000.0
သိန္း
1000
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
500000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
350000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
620.0
သိန္း
620
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
560.0
သိန္း
560
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App