8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Nissan 4 စီး Bago တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2009
State Icon
Bago Division
Licence Icon
5M_9106
Mileage Icon
159204
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

1

Year Icon
2010
State Icon
Bago Division
Licence Icon
5M_9116
Mileage Icon
122158
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2007
State Icon
Bago Division
Licence Icon
9F-****
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2005
State Icon
Bago Division
Licence Icon
9K xxxx
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
65.0
သိန္း
65
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App