2c3e5c89296067aaad626be63b227d1be75a0c81

Nissan Diesel (UD Trucks)

Nissan Diesel (UD Trucks) 18 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CG4ZA
Mileage Icon
105000
Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
625သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CG4 ZA
Mileage Icon
108000
Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
655သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L9534
Mileage Icon
1000000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
620သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
1992
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4B/4557
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
145သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sa ti
Mileage Icon
500000
Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Auto
610သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
700000
Engine Power Icon
16990cc
Transmission Icon
Manual
870သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
600000
Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
660သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
600000
Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
665သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
700000
Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
620သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
500000
Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
550သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App