2c3e5c89296067aaad626be63b227d1be75a0c81

Nissan Diesel (UD Trucks)

Nissan Diesel (UD Trucks) 23 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

13

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
6920cc
Transmission Icon
Manual
320.0
သိန္း
320
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/****
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
320cc
Transmission Icon
Manual
390.0
သိန္း
390
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L9328
Mileage Icon
900000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
560.0
သိန္း
560
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
700000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
610.0
သိန္း
610
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

0

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
စတိ
Mileage Icon
500000
Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
680.0
သိန္း
680
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
စတိ
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2005
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
7L-5557
Mileage Icon
0
Engine Power Icon
520cc
Transmission Icon
Manual
880.0
သိန္း
880
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App