61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mitsubishi 525 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

5

Year Icon
2000
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1I
Mileage Icon
350000
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2M
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

8

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9J-****
Mileage Icon
180000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
75.0
သိန္း
75
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7J/****(ygn)လိုက္စင္
Mileage Icon
230000
Engine Power Icon
5100cc
Transmission Icon
Manual
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2000
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1D/----
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M-20--
Mileage Icon
190000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M-37--
Mileage Icon
210000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M-2---
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2000
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4C/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
စတိ(BGO)
Mileage Icon
69000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
93.0
သိန္း
93
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App