61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mitsubishi 480 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

15

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4G/5444 (YGN)
Mileage Icon
260000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/9925 MDY
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
56000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
88000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
1900
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
22000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
345.0
သိန္း
345
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
1999
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5D/8
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
12000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

10

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
59000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
68000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
345.0
သိန္း
345
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App