61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mitsubishi 422 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M2472
Mileage Icon
170000
Engine Power Icon
5000cc
Transmission Icon
Manual
385သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1K****
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
300သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9L/ 51** (PEGU NUMBER)(PERSONAL NAME)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
65သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
240သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
365သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
19800
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
190သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
235သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
စတိ
Mileage Icon
76000
Engine Power Icon
1000cc
Transmission Icon
Auto
115သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
19000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
265သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
210သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App