Bc4bc45cae88b61f32b17f194e3babf5a405d339

Colt

Mitsubishi Colt 31 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/****(YGN)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

13

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/****(YGN)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/****(YGN)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2G/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2G
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
TEMP
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
SATI
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Bago လိုင္စင္စတိ
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
97.0
သိန္း
97
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App