Bc4bc45cae88b61f32b17f194e3babf5a405d339

Colt

Mitsubishi Colt 31 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L/7000
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

0

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L/7000
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5I/****(YGN)
Mileage Icon
108000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5G/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
117.0
သိန္း
117
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN-2H/2xxx
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
122.0
သိန္း
122
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sati(MDY)
Mileage Icon
84694
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2G
Mileage Icon
55000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
121.0
သိန္း
121
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2K/(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1I/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
126.0
သိန္း
126
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App