Bc4bc45cae88b61f32b17f194e3babf5a405d339

Colt

Mitsubishi Colt 39 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
127.0
သိန္း
127
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

2

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YAYI
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
118.0
သိန္း
118
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4H/****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
117.0
သိန္း
117
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4G/****(YGN)
Mileage Icon
22000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
118.0
သိန္း
118
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

2

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6K/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7I/****(YGN)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 6M-4437
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
118.0
သိန္း
118
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L/7000
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App