61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

MINI 18 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

3

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M-1917
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

14

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
285.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3i 81
Mileage Icon
34000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
385.0
သိန္း
385
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9D/****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
176.0
သိန္း
176
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/****(YGN)
Mileage Icon
16000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
385.0
သိန္း
385
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

3

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3I
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
395.0
သိန္း
395
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
temp
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6I
Mileage Icon
85000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Manual
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YarYi
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
475.0
သိန္း
475
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (နယ္လိုင္စင္)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
500.0
သိန္း
500
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App