61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

MINI 17 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

14

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
26000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN - 1M
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/1311
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
310.0
သိန္း
310
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

13

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
28000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
470.0
သိန္း
470
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

14

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
320.0
သိန္း
320
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/1311
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
310.0
သိန္း
310
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
23000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
500.0
သိန္း
500
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
77000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
58000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
480.0
သိန္း
480
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App