61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

MINI 15 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

15

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sait
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
285သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

17

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
To Order
Mileage Icon
88950
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
389သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2F/****
Mileage Icon
53900
Engine Power Icon
1400cc
Transmission Icon
Manual
270သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7F/7830
Mileage Icon
2319
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
570သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/****(YGN)
Mileage Icon
16000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
385သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Yaryi
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
280သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5J-8789
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
470သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9I/....
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
185သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4J/@@@@
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
183သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
T
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
340သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App