61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

MINI 18 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

7

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3D/44** (YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
216.0
သိန္း
216
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

10

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
temp
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

14

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
26000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
23000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
30400
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Yaryi
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
500.0
သိန္း
500
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
320.0
သိန္း
320
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/1311
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
310.0
သိန္း
310
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/1311
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
310.0
သိန္း
310
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App