61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mazda 247 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
138သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
128သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

1

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
75000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
117သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

2

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
88000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
154သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

2

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
78000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
78သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
41000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
76သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
71000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
127သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1K/4288
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
110သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
127သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yarye
Mileage Icon
72000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
106သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App