61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mazda 380 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

2

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
88000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
159.0
သိန္း
159
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

2

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
78000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
80.0
သိန္း
80
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

3

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
41000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
78.0
သိန္း
78
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
71000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
132.0
သိန္း
132
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

3

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
61000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
74.0
သိန္း
74
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
89000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
149.0
သိန္း
149
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M-MDY
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
138.0
သိန္း
138
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M-MDY
Mileage Icon
170000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YARYI
Mileage Icon
56000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
148.0
သိန္း
148
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

12

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App