61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mazda 261 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

13

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
143.0
သိန္း
143
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
61000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
72.0
သိန္း
72
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
89000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
149.0
သိန္း
149
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2M-58** (BGO Company Name)
Mileage Icon
420000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
(BGOလိုင္စင္) စတိနံပါတ္
Mileage Icon
162000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3G/xxxx
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
128.0
သိန္း
128
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3L/7***
Mileage Icon
210000
Engine Power Icon
2600cc
Transmission Icon
Manual
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

1

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3E/****(YGN)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
119.0
သိန္း
119
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4E/****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App