61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mazda 431 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

4

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M/**** (MDY)လိုက္စင္
Mileage Icon
99000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
116.0
သိန္း
116
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
New
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/****
Mileage Icon
69000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/(BGO)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3L/(YGN)
Mileage Icon
88000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/(BGO)
Mileage Icon
91000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
143.0
သိန္း
143
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1G/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
117.0
သိန္း
117
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3G/****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Yeryi
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
66.0
သိန္း
66
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆုံးနံပါတ္
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App