A2c40b94ff5ccb179cdc0ea3e83b92f1015f112d

Titan

Mazda Titan 59 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Mdyစတိ
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
230000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2005
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 5M-2385
Mileage Icon
250000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
207642
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
NJR85-
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
99000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (BGO)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2008
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
5I 1***
Mileage Icon
230000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2008
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
5I 1***
Mileage Icon
230000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App