A2c40b94ff5ccb179cdc0ea3e83b92f1015f112d

Titan

Mazda Titan 54 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
71000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
132.0
သိန္း
132
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
89000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
149.0
သိန္း
149
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M-MDY
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
138.0
သိန္း
138
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M-MDY
Mileage Icon
170000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M-8636 grade 3.5
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
112.0
သိန္း
112
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2008
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
7l 5055
Mileage Icon
94500
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7M-3182
Mileage Icon
200433
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9G/****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2005
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7K-****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
299.0
သိန္း
299
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2000
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 4M-****
Mileage Icon
89882
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
152.0
သိန္း
152
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App