A2c40b94ff5ccb179cdc0ea3e83b92f1015f112d

Titan

Mazda Titan 31 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

4

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
89000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
149.0
သိန္း
149
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sati(MDY)
Mileage Icon
118387
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (MDY)
Mileage Icon
52000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4L/8107 (YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/9906 (YGN)
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4l/**** (ygn)
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9L/9984 (YGN)
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9L/9193 (YGN)
Mileage Icon
47000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4L/8018 (YGN)
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App