8db8fb22484f6657f7b053fd899b22669f089d57

RX-8

Mazda RX-8 9 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G/****(YGN)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6E
Mileage Icon
68000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7E - 3742
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
98.0
သိန္း
98
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
0943204121
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7E/8416
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6E
Mileage Icon
68000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6H/****(YGN)
Mileage Icon
63000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
64000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
64000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App