61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Maserati 4 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

7

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
14693
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
720သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
18664
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
660သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
19482
Engine Power Icon
4700cc
Transmission Icon
Auto
744သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
28208
Engine Power Icon
4700cc
Transmission Icon
Auto
720သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Download Android App