0689bd4012d613b3f9c9262639a0c2c5cd861554

Lifan

Lifan 69 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7L-8319
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4090cc
Transmission Icon
Manual
152.0
သိန္း
152
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7L-8295
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4090cc
Transmission Icon
Manual
152.0
သိန္း
152
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 9L-4255
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4105cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7L-8847
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4105cc
Transmission Icon
Manual
176.0
သိန္း
176
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 9L-2015
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4105cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 9L-9039
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4105cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7K-3632
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4105cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 9L-2003
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4105cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7L-4248
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4105cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2016
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7L-5904
Mileage Icon
900
Engine Power Icon
4090cc
Transmission Icon
Manual
131.0
သိန္း
131
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App