0689bd4012d613b3f9c9262639a0c2c5cd861554

Lifan

Lifan 85 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

7

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 2M-****
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4105cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 2M-****
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4105cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7L-****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
146.0
သိန္း
146
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 6M-****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7M-****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 3M-****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 5M-****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 6M-****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7L-****
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2015
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 7M-****
Mileage Icon
218000
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App