61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Lexus 70 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5D/0000
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
385သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
4600cc
Transmission Icon
Auto
850သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
63000
Engine Power Icon
4600cc
Transmission Icon
Auto
880သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4D
Mileage Icon
79000
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Auto
210သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
63000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
400သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ

6

Year Icon
2000
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5E/7....
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
4700cc
Transmission Icon
Auto
500သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
New
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
550သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4D
Mileage Icon
79000
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Auto
215သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4D
Mileage Icon
79000
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Auto
215သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
850သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App