61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Lexus 66 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1D-0000
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
1590.0
သိန္း
1590
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
850.0
သိန္း
850
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L / 3272 (YGN)
Mileage Icon
81377
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L / 3272 (YGN)
Mileage Icon
80216
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
460.0
သိန္း
460
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2J
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
4600cc
Transmission Icon
Auto
595.0
သိန္း
595
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L / 3272 (YGN)
Mileage Icon
81377
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L /7327 (YGN)
Mileage Icon
81377
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2D/----
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4600cc
Transmission Icon
Auto
560.0
သိန္း
560
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/ 3272( YGN)
Mileage Icon
81377
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App