61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Lexus 62 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
1430.0
သိန္း
1430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9E/1535 (YGN)
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
1380.0
သိန္း
1380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

14

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M/(YGN)
Mileage Icon
64000
Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
850.0
သိန္း
850
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9E/****(MDY)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Auto
255.0
သိန္း
255
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
00/----
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
4500cc
Transmission Icon
Auto
1150.0
သိန္း
1150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
4600cc
Transmission Icon
Auto
850.0
သိန္း
850
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2016
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY XX/XXXX
Mileage Icon
2400
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
1100.0
သိန္း
1100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
1150.0
သိန္း
1150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
14000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
1050.0
သိန္း
1050
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
880.0
သိန္း
880
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App