61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Land Rover 10 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

15

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Auto
720.0
သိန္း
720
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5D/XYYX
Mileage Icon
25000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
990.0
သိန္း
990
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

15

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L-****
Mileage Icon
6000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
1150.0
သိန္း
1150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
1997
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1B/
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

10

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5F/****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
790.0
သိန္း
770
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3F-****
Mileage Icon
73300
Engine Power Icon
4200cc
Transmission Icon
Auto
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5c/3872
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
535.0
သိန္း
535
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
1999
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9E-3147 (YGN)
Mileage Icon
190000
Engine Power Icon
4600cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Late
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
930.0
သိန္း
930
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2000
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3E/ YGN
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App