61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Lamborghini 5 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

5

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
34281
Engine Power Icon
5200cc
Transmission Icon
Auto
1296သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
6561
Engine Power Icon
5200cc
Transmission Icon
Auto
2154သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
11915
Engine Power Icon
5200cc
Transmission Icon
Auto
2388သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

10

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
12268
Engine Power Icon
6500cc
Transmission Icon
Auto
4118သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
6430
Engine Power Icon
6500cc
Transmission Icon
Auto
4140သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Download Android App