61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Isuzu 131 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Latest Number အံုနာဘုတ္အျပီစီး MDY (comapny Name)
Mileage Icon
180000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

10

Year Icon
1996
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1F/****(YGN)
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2M/****(NPW)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

10

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
170.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (BGO)
Mileage Icon
180000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9I/3840(YGN)
Mileage Icon
1200001
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
1999
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2D****
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
1999
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 4I/
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
199.0
သိန္း
199
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Latest Number အံုနာဘုတ္အျပီစီး MDY (comapny Name)
Mileage Icon
590000
Engine Power Icon
7790cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
168.0
သိန္း
168
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App