61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Isuzu 167 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

7

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/**** (bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
230000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (MDY)
Mileage Icon
10000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
455.0
သိန္း
455
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Mdyစတိ
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/**** (bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
210000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
189.0
သိန္း
189
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
360000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3G/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/****(BGO)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
390000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
1997
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6C/
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Auto
167.0
သိန္း
167
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App