61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Isuzu 145 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

6

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
310000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
310000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

19

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M/****BGO လိုက္စင္
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M/****(BGO)
Mileage Icon
180000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6G/****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
စတိ mdyလုိင္စင္
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
219.0
သိန္း
219
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
122.0
သိန္း
122
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
1999
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6E-XXXX YGN
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App