61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hyundai 2235 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
42000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
144သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
109သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
110သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
41000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
145သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

10

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
123သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
32000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
195သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
144သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
42000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
116သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
108သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
41000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
112သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App