61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hyundai 2368 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

6

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
စတိ
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
119.0
သိန္း
119
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M-****
Mileage Icon
68000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
113.0
သိန္း
113
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Latest number
Mileage Icon
21000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Latest number
Mileage Icon
21000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Latest number
Mileage Icon
21000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

10

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
3900cc
Transmission Icon
Manual
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
147.0
သိန္း
147
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

8

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
119.0
သိန္း
119
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
စတိ
Mileage Icon
48900
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
124.0
သိန္း
124
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App