8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Hyundai 9 စီး Bago တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

6

Year Icon
2007
State Icon
Bago Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
56000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
118.0
သိန္း
118
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
48000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

5

Year Icon
2007
State Icon
Bago Division
Licence Icon
Latest number
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
3300cc
Transmission Icon
Manual
255.0
သိန္း
255
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2008
State Icon
Bago Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
38000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
58000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2007
State Icon
Bago Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
56397
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

4

Year Icon
2007
State Icon
Bago Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
38000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

8

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
56000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
138.0
သိန္း
138
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
6K-6351(NPW)
Mileage Icon
56000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App