61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

HUMMER 14 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9H-1572
Mileage Icon
164500
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
495.0
သိန္း
495
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

10

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
680.0
သိန္း
680
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
SATI
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
6200cc
Transmission Icon
Auto
1220.0
သိန္း
1220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5C/****
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
3700cc
Transmission Icon
Auto
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
စတိ
Mileage Icon
55000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
550.0
သိန္း
550
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
750.0
သိန္း
750
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
6000cc
Transmission Icon
Auto
1000.0
သိန္း
1000
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
6000cc
Transmission Icon
Auto
900.0
သိန္း
900
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN, 4M/****
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
3700cc
Transmission Icon
Auto
580.0
သိန္း
580
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
670.0
သိန္း
670
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App