61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Honda 1129 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5E/****
Mileage Icon
104000
Engine Power Icon
1293cc
Transmission Icon
Auto
120သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

0

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1339cc
Transmission Icon
Auto
165သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
155သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (နယ္လိုင္စင္)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
150သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
73000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
140သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
97000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
63000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
42000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
150သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App