61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Honda 1436 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY Last Number
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
80.0
သိန္း
80
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY/ 3M
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
207.0
သိန္း
207
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
32000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
176.0
သိန္း
176
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
58000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
169.0
သိန္း
169
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
99000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
186.0
သိန္း
186
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/(BGO)
Mileage Icon
51000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
173.0
သိန္း
173
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( BGO )
Mileage Icon
49127
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
171.0
သိန္း
171
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
41000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
168.0
သိန္း
168
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
41000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
168.0
သိန္း
168
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App