61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Honda 1118 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
137.0
သိန္း
137
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

10

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3G/****
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3J/****
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
385.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
38000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
395.0
သိန္း
390
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
27000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
395.0
သိန္း
390
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati(BGO)
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App