8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Honda Fit 9 စီး Bago တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
Yaryi
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
Yaryi
Mileage Icon
41584
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2014
State Icon
Bago Division
Licence Icon
sati (BGO)
Mileage Icon
14500
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
9L 4xxx
Mileage Icon
49600
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

10

Year Icon
2010
State Icon
Bago Division
Licence Icon
6k/4353
Mileage Icon
100566
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
စတိ
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
148.0
သိန္း
148
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
Yar yi
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2012
State Icon
Bago Division
Licence Icon
5L
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
9L/****(MDY)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App