597b20f85a5e941b95449824b40af359a7259245

CR-V

Honda CR-V 77 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

13

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
385.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
38000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
395.0
သိန္း
390
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
27000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
395.0
သိန္း
390
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
1998
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1D/6636 (YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sait(YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
420.0
သိန္း
415
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
290.0
သိန္း
290
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ

11

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
385.0
သိန္း
235
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

1

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3D/
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
1999
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 1D-****
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
1998
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7C / ****
Mileage Icon
125000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
146.0
သိန္း
146
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App