597b20f85a5e941b95449824b40af359a7259245

CR-V

Honda CR-V 89 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
350.0
သိန္း
350
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
350.0
သိန္း
350
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ

8

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4J/****(YGN)
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
57000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
290.0
သိန္း
290
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati(By Name)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
395.0
သိန္း
395
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati(By Name)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
395.0
သိန္း
395
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6J
Mileage Icon
88000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7I-3489
Mileage Icon
77000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
350.0
သိန္း
350
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
42000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
350.0
သိန္း
350
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ
Download Android App