597b20f85a5e941b95449824b40af359a7259245

CR-V

Honda CR-V 107 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

12

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
440.0
သိန္း
440
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yayi
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
RM1
Mileage Icon
53000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
620.0
သိန္း
620
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
RM1
Mileage Icon
53000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
620.0
သိန္း
620
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
1998
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3D/****(YGN)
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
173.0
သိန္း
173
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
1988
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3D/****(YGN)
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
173.0
သိန္း
173
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
1998
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3D/3731(YGN)
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
1998
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7C/4000
Mileage Icon
115000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
158.0
သိန္း
158
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
1F-8918
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App