338a0c4a32dcd3d462c1e586a05a4bf786203c23

Airwave

Honda Airwave 30 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

14

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6G/****(YGN)
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6H/****(YGN)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
182.0
သိန္း
182
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7J/YGN
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
up to date
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
210
Mileage Icon
51000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5H/1425
Mileage Icon
130001
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App