338a0c4a32dcd3d462c1e586a05a4bf786203c23

Airwave

Honda Airwave 24 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (YGN)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

3

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (YGN)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9H/****(YGN)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi
Mileage Icon
75000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
265.0
သိန္း
265
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
mdy 9i / 6810
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
mdy 9i/ 6810
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2009
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 1K-****
Mileage Icon
144784
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

3

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ ( Ygn )
Mileage Icon
63000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

1

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7I ****
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App