338a0c4a32dcd3d462c1e586a05a4bf786203c23

Airwave

Honda Airwave 30 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

12

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (YGN)
Mileage Icon
75000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
260.0
သိန္း
260
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

10

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (နယ္လိုင္စင္)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

10

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Yaryi
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
95.0
သိန္း
93
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ

10

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4K/****(YGN)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
177.0
သိန္း
177
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 1M-711*
Mileage Icon
84000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 1M-711*
Mileage Icon
84000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
197.0
သိန္း
197
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 1M-711*
Mileage Icon
84000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
198.0
သိန္း
198
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
temporary
Mileage Icon
78000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4K 1146
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App