61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino 101 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
12910cc
Transmission Icon
Manual
740.0
သိန္း
740
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M3120
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
LASTEST NUMBER (MANDALAY COMPANY LICENCE)
Mileage Icon
199000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M-6828 BGOလုိင္စင္ 2tom
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
400000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
520.0
သိန္း
520
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M3128
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
510.0
သိန္း
510
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M/2019
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
12910cc
Transmission Icon
Manual
410.0
သိန္း
410
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

10

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ႀကိဳပြိဳင္႕
Mileage Icon
122880
Engine Power Icon
4890cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App