61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino 77 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

11

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

4

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
12910cc
Transmission Icon
Manual
610.0
သိန္း
580
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
169999
Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
260.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

14

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
12910cc
Transmission Icon
Manual
585.0
သိန္း
555
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ႀကိဳပြိဳင္႕
Mileage Icon
305000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
179.0
သိန္း
179
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
179.0
သိန္း
179
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App