61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino 125 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

6

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ႀကိဳပိြဳင္႕
Mileage Icon
876000
Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M/4655
Mileage Icon
400000
Engine Power Icon
7680cc
Transmission Icon
Manual
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M - 38** (MANDALAY COMPANY LICENCE)
Mileage Icon
199000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
207.0
သိန္း
207
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M/8761
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
323.0
သိန္း
323
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App