61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino Dutro 48 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

12

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

11

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/****(MDY)
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Dealer Car

10

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M - 38** ( MANDALAY COMPANY LICENCE)
Mileage Icon
199000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M/2019
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

10

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ႀကိဳပြိဳင္႕
Mileage Icon
122880
Engine Power Icon
4890cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App