61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino Dutro 57 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M - 38** (MANDALAY COMPANY LICENCE)
Mileage Icon
199000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
207.0
သိန္း
207
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9K/*******(AYY)
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
5310cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
238.0
သိန္း
238
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App