61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Hino Dutro 36 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

11

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ႀကိဳပြိဳင္႕
Mileage Icon
305000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
179.0
သိန္း
179
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
179.0
သိန္း
179
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
LASTEST NUMBER (MANDALAY COMPANY LICENCE)
Mileage Icon
15000
Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M/****(MDY)
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
5000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App