61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Ford 33 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

10

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L/****(MDY)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
165.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G/8933 (TNI)
Mileage Icon
14000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2H/****(YGN)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G-8933
Mileage Icon
18000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2J/2271 (YGN)
Mileage Icon
7000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1712ht
Mileage Icon
222048
Engine Power Icon
6cc
Transmission Icon
Auto
3000.0
သိန္း
3000
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

10

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M/ MDY
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
263.0
သိန္း
263
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
20
Engine Power Icon
3200cc
Transmission Icon
Auto
1157.0
သိန္း
1157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2016
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
20
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App