61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Ford 34 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Dealer Car

12

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
20200
Engine Power Icon
6200cc
Transmission Icon
Auto
1050.0
သိန္း
1050
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/3853
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G/8933 (TNI)
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Auto
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M-MDY
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4L/(YGN)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9L/(MDY)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6J/****
Mileage Icon
95000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2G-7065
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
850.0
သိန္း
850
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L/*****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

1

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M/****(MDY)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
265.0
သိန္း
265
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App