61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Ford Ranger 16 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

10

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9I/1268
Mileage Icon
0
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
198သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3M/4292
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
165သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
175သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
170သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7F/1799
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
170သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/3853
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
160သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L/(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
250သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4k/---- (YGN)
Mileage Icon
190000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
182သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
195သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4L/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
175သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App