61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Ford Ranger 18 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G/8933 (TNI)
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Auto
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M-MDY
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4L/(YGN)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9L/(MDY)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6J/****
Mileage Icon
95000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L/*****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

1

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M/****(MDY)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
265.0
သိန္း
265
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (YGN)
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M / xxxx
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2H/****(YGN)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App