61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Ford Ranger 16 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

10

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L/****(MDY)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L/*****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

1

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M/****(MDY)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
265.0
သိန္း
265
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (YGN)
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M / xxxx
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G/8933 (TNI)
Mileage Icon
14000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2H/****(YGN)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G-8933
Mileage Icon
18000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2J/2271 (YGN)
Mileage Icon
7000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

10

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M/ MDY
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
263.0
သိန္း
263
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App