89d00815915bbd179312ce109da5fa7e54b6f16b

FIAT

FIAT 13 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

5

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF YANGON
Mileage Icon
8800
Engine Power Icon
900cc
Transmission Icon
Manual
223သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
5000
Engine Power Icon
900cc
Transmission Icon
Manual
204သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF YANGON
Mileage Icon
16000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
228သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF YANGON
Mileage Icon
21237
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
222သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

5

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF YANGON
Mileage Icon
12500
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
228သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF YANGON
Mileage Icon
9300
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
222သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF YANGON
Mileage Icon
43000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
243သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

5

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF YANGON
Mileage Icon
15000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
253သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

5

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF YANGON
Mileage Icon
937
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
180သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

5

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF YANGON
Mileage Icon
25000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
196သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Download Android App