61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Daihatsu 387 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (MDY)
Mileage Icon
67000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
94.0
သိန္း
94
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M-7*** (MDY)
Mileage Icon
48000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
97.0
သိန္း
97
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (MDY)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
80.0
သိန္း
80
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sa Ti
Mileage Icon
34000
Engine Power Icon
650cc
Transmission Icon
Manual
85.0
သိန္း
85
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2K/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
85.0
သိန္း
85
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
BGO Company sati
Mileage Icon
52916
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY Company sati
Mileage Icon
32130
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
85.0
သိန္း
85
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
BGO Company sati
Mileage Icon
46228
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(BGO)
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
93.0
သိန္း
93
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY 9M-****
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
76.0
သိန္း
76
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App