61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Daihatsu 249 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YARYI
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
77.0
သိန္း
77
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

8

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Yaryi
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
113
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M-1217
Mileage Icon
73343
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
83.0
သိန္း
83
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M.
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
73.5
သိန္း
73
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4H/****
Mileage Icon
0
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
72.0
သိန္း
72
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2M/
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

3

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1M/7***
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
90.0
သိန္း
90
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

1

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L
Mileage Icon
61000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
85.0
သိန္း
85
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App