8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Daihatsu 10 စီး Bago တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

9

Year Icon
2007
State Icon
Bago Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2007
State Icon
Bago Division
Licence Icon
6M/****(BGO)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
90.0
သိန္း
90
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

3

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
1M 1521
Mileage Icon
78000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
72.0
သိန္း
72
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

0

Year Icon
2006
State Icon
Bago Division
Licence Icon
1M1521
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
72.0
သိန္း
72
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2007
State Icon
Bago Division
Licence Icon
6M/****(BGO)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
BGO / 5M-8084
Mileage Icon
20200
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
5M/****(MDY)
Mileage Icon
8000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
77.0
သိန္း
77
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2008
State Icon
Bago Division
Licence Icon
9J/****(YGN)
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
82.0
သိန္း
82
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Bago Division
Licence Icon
BGO / 5M-8084
Mileage Icon
20000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2007
State Icon
Bago Division
Licence Icon
7k...÷÷
Mileage Icon
9000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
70.0
သိန္း
70
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App