61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Chevrolet 30 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

13

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2H-2590
Mileage Icon
27000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5I/****(YGN)
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
123.0
သိန္း
123
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M-2***
Mileage Icon
14000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M
Mileage Icon
14000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/6074
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6L
Mileage Icon
147000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7F/****(YGN)
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
116.0
သိန္း
116
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/6242 (MDY)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7K/**** YGN
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
224.0
သိန္း
224
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App