61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Chevrolet 24 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

10

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3J/****
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9H-97777
Mileage Icon
10000
Engine Power Icon
3600cc
Transmission Icon
Auto
1145.0
သိန္း
1145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

3

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9G-1060
Mileage Icon
69000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
107.0
သိန္း
107
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

8

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

5

Year Icon
2015
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6J/xxxx
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2M-4---
Mileage Icon
74000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

10

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2015
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1J-8---
Mileage Icon
10000
Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Auto
680.0
သိန္း
680
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2M-**** (MDY)
Mileage Icon
99000
Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Manual
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App