61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Chevrolet 32 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Car

13

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

11

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
65200
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Premium Car

13

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5G/6***
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
143.0
သိန္း
143
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9F/****(YGN)
Mileage Icon
129000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

4

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2H-2590
Mileage Icon
27000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

6

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5I/****(YGN)
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
123.0
သိန္း
123
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M-2***
Mileage Icon
14000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး

7

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/6074
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App